Guiding

Dorsch pilken
6 Angler = 440,- Euro
5 Angler = 400,- Euro
4 Angler = 380,- Euro
3 Angler = 360,- Euro
2 Angler = 340,- Euro
1 Angler = 320,- Euro


Wrackeln auf Dorsch
5 Angler = 490,- Euro
4 Angler = 460,- Euro
3 Angler = 420,- Euro
2 Angler = 400,- Euro
1 Angler = 400,- Euro
Hornfisch- / Heringsangeln
maximal 4 Angler = 300,- Euro


Plattfisch angeln
(Wattwürmer 48 Std. vorher bestellen)
6 Angler = 440,- Euro
5 Angler = 400,- Euro
4 Angler = 380,- Euro
3 Angler = 360,- Euro
2 Angler = 340,- Euro
1 Angler = 320,- Euro


Zander angeln
3 Angler = 270,- Euro
2 Angler = 220,- Euro
1 Angler = 200,- Euro
Spinnangeln auf Meerforelle
maximal 3 Angler = 320;- Euro


Spinnangeln auf Hecht und Barsch
4 Angler = 300,- Euro
3 Angler = 270,- Euro
2 Angler = 220,- Euro
1 Angler = 200,- Euro


Lachstrolling, Meerforellentrolling
5 Angler = 500,- Euro
4 Angler = 460,- Euro
3 Angler = 440,- Euro
2 Angler = 420,- Euro
1 Angler = 400,- Euro